Sök
  • Maria

Mål.. börjar ofta med drömmar

Uppdaterad: 12 maj 2019

Säkert har du som jag stött på begreppet SMARTA mål..

Specifikt. Mätbart. Accepterat. Realistiskt Tidsatt.

Det kan vara ett bra sätt att komma vidare.


Men det börjar innan det,

i drömmen, i längtan, i det som ännu inte är men som redan finns som en ide någonstans. Ett frö.


Ett frö ibär inom sig

allt den kan bli,

det stora trädet dröms där,

potentialen finns till det som kan komma att bli..


idag är det den 11 maj.


Talsymboliskt bär ettan fröet till allt som kan bli. Starten.

Maskrosfröet som spränger genom asfalten. Stark och skör.


Dubbel etta ( ja alla dubbla siffror) brukar kallas för änglatal, som de bär med sig ett hemligt budskap till oss, om vi lyssnar.


Hör du ängeln viska i dig?

Känner du drömmen som gror i dig?

Vågar du drömma och se målet framträda för ditt inre?

lyssna... älska.. våga...


14 visningar

"Jag vill leva lycklig för att jag är jag. Kunna vara stark och fri."

Ur Gabreiellas sång

Foto: Thomas Frykberg & Anette Björsund. Webbdesign: Anna Holm