Sök
  • Maria

Samskapa

Maria livingme lyfte så fint i bloggen häromdagen styrkan som finns i gemenskap och jag vill spinna vidare på den tråden.


Vid flera tillfällen har jag, och säkert du med, upplevt hur det i samskapande kan bli så mycket mer än om var och en bara är "i sitt".

Den här synergieffekten när 1+1 blir 3 och mer..

Helheten blir mer än delarna.

Nya aspekter tillkommer som kan ge öppningar för något helt nytt. I mötet mellan det olika perspektiven, tankarna och erfarenheterna kan något helt nytt komma fram.


Hur gör man då när man samskapar?

Ger jag upp allt "mitt" och går in i någonslags geggamojja där man inte vet vart...?

Håller jag tydligt kvar min linje och låter andra komplettera..?

Eller...?


Jag tror vi behöver öva oss på att samskapa. Iallafall många av oss. Det handlar både om att vara trygg i sig, om lust och nyfikenhet och mod att pröva och ompröva.. Att släppa kontrollen men ändå finnas med o styra..


Och det är så värt det! Det blir mer, hållbarare, roligare, bättre...


När jag i början av 90-talet gick en danspedagogutbildning i folklig dans fick jag många ahaupplevelser om livet genom dansen. En sån tydlig erfarenhet rör samskapande.


"I pardans behövs det att båda parter har sin egen balans för att man tillsammans ska våga utforska den gemensamma balanspunkten"


Så ock i samskapande.

Om jag är i mig och du är i dig kan vi mötas o pröva att skapa tillsammans. Ibland kan vi tillfälligt "övergå" i varandra, som en lek och utforskande balansakt.


Men om en ger upp sig själv och en annan tar över helt blir det inget samskapande, ingen dynamik, på sikt dränerar det båda. (Eller som i dansen, det blir väldigt tungt att föra och den andra känner sig mindre kunnig..)


sen kan det också förstås vara en lärsituation.. med en nybörjare eller barn kan jag ta ett större ledansvar liksom jag själv som nybörjare måste få prova och ha utrymme att "hänga" me för att känna o förstå flödet..


Och ofta är ju alla dessa aspekter med och ofta är vi fler och vid olika tider i livet är vi i olika faser.. nybörjare, ledare, jämbördig.. och med alla våra olika erfarenheter och känslor och förväntningar...


...så det är ibland riktigt svårt. Likväl tror jag samskapande är vägen. Tålamod, tillförsikt, nyfikenhet, överseende, kreativitet och massor med kärlek, till oss själva och varandra gör det möjligt att skapa nya oanade möjligheter ...


så Samskapa!


11 visningar

"Jag vill leva lycklig för att jag är jag. Kunna vara stark och fri."

Ur Gabreiellas sång

Foto: Thomas Frykberg & Anette Björsund. Webbdesign: Anna Holm